Riina Solman: Perepileti eesmärgiks on tagada lasterikastele peredele perepileti alusel teenustele senisest parem ligipääs

Olukorrast riigis 2. augusti saates kõnelevad teiste teemade hulgas saatejuhid Andrus Karnau ja Harry Tuul rahvastiku- ja perepoliitika osakonna poolt väljatöötamisel olevast perepileti regulatsioonist.  Ajakirjanike arutelust on näha, et nad ei ole mõistnud perepileti eesmärki ja vajadust, milleks on tagada lasterikastele peredele parem ligipääs lastega seotud teenustele. Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi järgi on valitsuse eesmärgiks kujundada…

Vanemate lepitamine on lapse huvides

Eestis lahutatakse pea iga teine abielu, mis teeb ligi 3000 lahutust igal aastal. Sageli on peredes selleks ajaks juba ka lapsed. Lastest saavad lahutuse osalised, kes ise selle protsessi üle otsustada paraku ei saa. Olenemata laste vanusest on lahutus neilegi enamasti niisama raske nagu ka teistele asjaosalistele. Alaealiste lastega abielu lahutuse või ka kooselu lõppemise…

VIDEO: Vanemahüvitise maksmisel 1. juulist kolm suurt muudatust

1. juulil jõustusid perehüvitiste seaduse kolm muudatust, mis muudavad vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteemi paindlikumaks ning võimaldavad töö- ja pereelu paremini ühildada. Edaspidi saab vanemahüvitise maksmist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata. Lisaks hakatakse maksma isa täiendavat vanemahüvitist, millega kaasneb 30-päevane isapuhkus. Tõuseb ka järjestikku sündivate laste vanusevahe piir 2,5-aastalt 3-aastale, mil säilib eelmise lapsega saadud vanemahüvitise…

Minnalaskmine elukorralduses ei anna head tulemust (Riina Solman, rahvastikuminister)

Hiljuti riigikogus arutatud inimarengu aruanne kannab pealkirja „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“. Aruandest selgub, et Eesti on inimarengu poolest maailma riikide hulgas 30. kohal ja heaolu kasv on enne pandeemiat olnud lausa märkimisväärne, kuid riigisiseselt on erinevused suured. Linnakeskkonnas elab Eestis ca 920 000 inimest ehk 69% elanikest, neist omakorda Suur-Tallinnas umbes 550 000 ehk 40%….

Terve Eesti peab elada saama! (Riina Solman, rahvastikuminister)

Hiljuti Riigikogus arutatud inimarengu aruandest selgub, et Eesti heaolu kasv oli enne pandeemiat lausa märkimisväärne, kuid riigisiseselt on erinevused siiski suured. Aruandes pööratakse tähelepanu sellele, et kahanemas on kõik Eesti maakonnad peale Harjumaa. Linn ei saa aga toimida ilma tagalata.  Arvestades järjest enam levinud kaugtöö võimalusi, ei saa maal elamist aga maha kanda ja 80%…

Tee taastumiseni: vabatahtlik tegevus vajab käiguvahetust! (Eha Paas, Anu Viltrop)

Koroonakriis näitas selgelt, et vabatahtlikel on abi ja toe pakkumisel ning kriisiolukordade lahendamisel väga oluline roll. Enne kui omavalitsus või riik üksikute eakate ning riskigruppide abistamise vajadusele reageerida jõudis, olid vabatahtlikud juba aktiivsetes kogukondades eakad inimesed läbi helistanud ning ka poest ja apteegist vajaliku koju toonud. Loomulikult ei teki selline operatiivsus tühjale kohale: abikäsi ulatati…

Leinapäeval genotsiidiohvrite kannatustele mõeldes peame suutma mäletada ka seda – meil võinuks rahvana minna veel hullemini (Riina Solman, rahvastikuminister)

Kujutleme, kuidas Venemaa suursaadik asetab kommunismiohvrite memoriaalile pärja, mälestab leinaseisakuga ohvreid, järgnevates intervjuudes ja pressiteadetes avaldab kahetsust toimunu pärast ning vabandab süütute ohvrite ees. Kõik meie erinevate vaadetega poliitikutest ametikandjad ning volikogude liikmed toovad leinakimpe ja peavad leinalippude all päevakohaseid kõnesid. Sündmust ilmestavad kohalikud koorid ja orkestrid ning minevikusündmusi meenutavad videoinstallatsioonid. Ka venekeelses peavoolu- ja…

Rahvastikuminister: abiellunute peres on rohkem lapsi, peame abiellumist soosima

Nagu Euroopas tervikuna, nii ka Eestis, on perekonnaelu oluliselt muutunud võrreldes sajanditaguse ajaga. Juba paarkümmend aastat sünnivad meil esimesed lapsed abielus mitte olevatele vanematele sagedamini kui abiellunutele. Viimasel viiel aastal on esimese lapse saanutest abielus olnud vaid 34 protsenti. Samas iga järgneva lapsega abielus olijate osakaal kasvab – teise lapse saajatest oli abielus 45, kolmanda…

Perepilet, kuhu pere kõik alaealised lapsed ei mahu, jätab lasterikkad pered kõrvale

Riina Solman, rahvastikuminister Uuringud näitavad, et üle poole Eesti naistest peavad ideaaliks vähemalt kolme last peres. Tegelikult saavad meie naised ja mehed keskmiselt alla kahe lapse, kolme ja enama lapse vanemaks on neist vähem kui veerand. Selleks, et meie perede lastega seotud unistused suuremal määral täituda saaksid, peame ühiskonnana suutma tagada turvalise ja peresõbraliku elukeskkonna….

VIDEO: Täna on lastekaitsepäev!

Sellel päeval pöörame erilist tähelepanu just laste heaolule, õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Laste heaolu saab alguse turvalisest ühiskonnast ja armastavast perest. Praegu, kui oleme väljumas suurest tervishoiukriisist ja suundumas prognooside järgi ühesse viimase aja suurimasse majanduskriisi, on ühiskonna oskus lapsi hoida ja lastega peresid toetada eriti oluline. Lastekaitsepäeval kutsuvad traditsiooniliselt paljud pereasutused lastega peresid külla. See on hea aeg rääkida…